Mjuk lagstiftning

"Mjuk lag" innebär en riktningsangivelse eller en underförstådd avsikt, en form av normbildning som inte är juridiskt bindande.

Några exempel är politiska deklarationer, resolutioner, uttalanden av Rådet, toppmötessammanfattningar från presidentskapet etc. Det är beslut som inte är juridiskt bindande men som är tydliga riktlinjer eftersom de antas av stats- och regeringscheferna. Politiska deklarationer kan användas av EG-domstolen för att tolka lagar och kallas därför "mjuk lagstiftning".