Sautelet, Michel

Belgisk statistiker från Eurostat som slog larm till både Olaf och kommissionsordföranden Romano Prodi om bedrägeri inom Eurostat, som är kommissionens statstikbyrå.

Sautelet informerade Olaf om att Eurocost, ett företag bildat av den dåvarande generaldirektören för Eurostat Yves Franchet, hade fått kontrakt till priser som sedan tredubblats. Undersökarna från Olaf misslyckades med att hitta bevis för Sautelets anklagelser. De  hävdade att det handlade om dålig ledning och inte bedrägeri. De underlät också med att ta kontakt med namngivna kollegor till Sautelet som var beredda att bekräfta hans berättelse. De dokument Sautelet presenterade för att bevisa sina anklagelser har nu troligen försvunnit efter att ha "felarkiverats".

Sex månader efter Olafs misslyckande skickade Sautelet ett uppföljande mail till Prodi. Han agerade inte utan skickade e-mailet vidare till Franchet.

Länkar

Se whistleblowers och Eurostatskandalen.