Behandlad mat

(Photo: European Commission)

EU har förbud mot hormonbehandlad mat sedan 1998.

Samma år uttalade sig Världshandelsorganisationen (WTO) mot EU-beslutet med motiveringen att det inte finns tillräckliga bevis för att hormonbehandlad mat är en hälsorisk. Situationen blev mer komplicerad när det upptäcktes hormoner i "hormonfri" mat från USA. 1999 gav WTO tillstånd till USA att införa handelssanktioner mot EU. Sommaren 1999 kom EU och USA överens om ramarna för hur handelstvisten skulle lösas, bland annat omfattande djurhälsa och regler om inspektion av köttprodukter.

Länkar

http://www.europa.eu.int/pol/food/index_en.htm