CEN, CENELEC och ETSI

CENELEC is a pan-European standards organisation concerned with electrical goods (Photo: cenelec.org)

Organisationer som försörjer EU och andra länder med gemensamma standarder. Standarder beslutas med kvalificerad majoritet enligt EU:s regler när de gäller EU-området.

Om en standard är fastställd tar den över nationell lag och kan ändras bara genom ett nytt beslut med kvalificerad majoritet.

Notera

Länkar

http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm

http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm

http://www.etsi.org/