Tillsatser

Food additives are regulated by EU directives (Photo: www.ecosalon.com)

EU:s direktiv avgör vad som är tillåtet att tillsätta till livsmedel. Det finns speciella direktiv för sötningsmedel, färgtillsatser och s k diversedirektiv som gäller nitrater, sulfit mm

Länkar

Se också miljöklausuler och Azofärgämnen.
http://www.elc-eu.org/approved.htm