Sammanhållningsfond

(Photo: ECB)

EU-fond som ger stöd till svagare länder i EMU.

Länkar

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l60018.htm

http://www.cohesionfund.ie/