Adonnino-kommittén

(Photo: www.cityguide-dms.com)
Uppkallad efter den italienske EU-parlamentariker som 1984 var ordförande för en arbetsgrupp under Europeiska rådet som tog initiativ till långtgående förslag till "Folkens Europa".