Folkens Europa

Ett förslag från Adonnino-kommittén i mitten av 80-talet. Målet var att uppmuntra européerna att utveckla en gemensam identitet genom gemensamt medborgarskap och genom att anta symboler som en EU-flagga, EU-hymn, pass, bilnummerskyltar, symfoniorkestrar, idrottsarrangemang etc. Gruppen uppkallades efter sin ordförande, en italiensk kristdemokratisk EU-parlamentariker.

Kommittén föreslog också utvidgat europeiskt samarbete om utbildning, hälsa, droger, terrorism och andra "sociala" frågor som gick utanför de primärt ekonomiska angelägenheterna inom den gemensamma marknaden. Dessa frågor ansågs intressera allmänheten mer och påverka dem att bli positiva till EU på samma sätt som de flesta känner för sina nationalstater.

De flesta av kommitténs förslag har nu förverkligats.