Europeisk hymn

The last part of Beethoven's Ninth Symphony and Schiller's "Ode to joy are" the anthem of the EU (Photo: European Commission)

Den sista delen av Beethovens nionde symfoni och Schillers "Ode to joy" är EU:s hymn. Den användes från början av Europarådet liksom den blå flaggan med en ring av stjärnor.

Framtiden

Europeiska konventet förelår att "Ode to joy" blir Unionens hymn.

Länkar

http://www.europa.eu.int/abc/symbols/anthem/index_en.htm