Kommittologi

Budgetary Control Committee (Photo: Finnish EU Presidency website)

Namn på arbetet i och forskningen om de många utskotten, kommittéerna och arbetsgrupperna inom EU. Kommissionen har inte velat publicera en fullständig bild av arbetgrupperna. En svensk forkare har identifierat ungefär 1350 verksamma arbetsgrupper inom Kommissionen.

Kommittologi används oftast i en mer begränsad betydelse för att identifiera de olika typerna av de 237 kommittéer som förbereder och genomför EU-lagar. Men på något sätt är alla de 1350 kommittéerna inblandade i arbetet med EU:s lagstiftning.

Sedan 1999 måste formella kommittéer redovisa sina föredragningslistor och protokoll till EU-parlamentet. Men de flesta arbetsgrupper verkar utan insyn från valda parlamentariker. EU-parlamentets ledamöter kan inte ens få veta namnen på dem som deltar i arbetgrupperna.

Notera

Länkar

Se också utskott i EU-parlamentet.

http://www.euobserver.com/index.phtml?aid=10909