Beviljat anslag

(Photo: European Commission)

Summa som kan användas under ett budgetår.

Länkar

Se också budget.

http://europa.eu.int/comm/budget/faq/index_en.htm