Gemensam transportpolitik

(Photo: Notat)

När Romfördraget skrevs förutsågs en gemensam transportpolitik, men en sådan har bara delvis antagits. EG-domstolen i Luxemburg har använt de allmänna principerna i fördraget för att etablera fri konkurrens i delar av transportområdet. De senaste åren direktiv antagits för olika transportslag, till exempel vägar och järnvägar.

I februari 2003 antog EU-parlamentet ett brett transportpoiltiskt beslut.

Länkar

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_5_1_en.htm