Varumärkesmyndighet

Varumärken används av företag för att marknadsföra och sälja sina produkter med en särskild design eller logo, som inte får användas av konkurrerande företag.

En särskild EU-myndighet etablerades 1984 i Alicante, Spanien. Den ger företag rätt att använda ett gemenskapsvarumärke i hela EES-området.

Länkar

http://oami.eu.int/en/default.htm