Konkurrenspolitik

The EU has a strong anti-trust policy (Photo: Notat)

När ett fåtal företag dominerar på en marknad kan en monopolsituation uppstå som hotar den fria konkurrensen. EU har en stark antitrustpolitik som drivs av EU-kommissionen och kontrolleras av EG-domstolen i Luxemburg.

Prissamverkan mellan företag är förbjuden utan godkännande av Kommissionen. Sammanslagning av företag över en viss storlek måste också ha tillstånd. Tillstånd kan ges med förbehåll för att vissa villkor måste uppfyllas.

Länkar

http://europa.eu.int/pol/comp/index_en.htm