Agenda 2000

(Photo: European Commission)

Agenda 2000 var EU-kommissionens förslag från 1997 till utgifter perioden 2000-2006, före och efter utvidgningen. Förslaget antogs vid toppmötet i Berlin 1999.

Utgifterna ökade något efter Köpenhamnstoppmötet i december 2002, när det slutliga avtalet om utvidgningen slutfördes.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm