Konstitution

Supporters of a European Constitution (Photo: thesetides.com)

En konstitution är en grundläggande regelsamling för en stat som avgränsar makten för myndigheter, även lagstiftarna, och ger medborgarna gemensamma grundläggande rättigheter.

EG-domstolen i Luxemburg har utvecklat ett juridiskt system där EU-regler och lagar är överordnade (har företräde framför) nationell lagstiftning och grundlag. Domstolen ser EU:s rättssystem som ett överstatligt konstitutionellt system.

Framtiden

Europeiska konventet har föreslagit ett "konstitutionellt fördrag" som innebär en "konsitution för Europa" och som slår fast EU-lagstiftningens företräde framför nationella lagar och regler - och också framför nationella grundlagar.

Länkar

En presentation av EU-konstitutionen finns i pdf-format på http://www.euabc.com/upload/pdf/overhead_en.pdf

Se också EU-konstitution.

http://europa.eu.int/futurum/index_en.htm