Costa mot Enel

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Ett av de viktigaste utslagen från EG-domstolen som hävdar EU-lagarnas företräde (mål 6/64).