Dahlerup, Drude (1945 - )

Drude Dahlerup (Photo: thesetides.com)

Framträdande dansk EU-skeptiker. Deltog i kampanjen för ett danskt nej till Maastrichtfördraget den 2 juni 1992 och till euron den 28 september 2000.

Notera

Länkar

http://www.j.dk/