Dannermålet

Court of Justice (Photo: EU Commission)

Ett mål i EG-domstolen 2002. En finsk-tysk medborgare hade en pensionsförsäkring i Tyskland. När han flyttade till Finland fortsatte han betala till sin tyska pension. Finland ville inte godkänna att han skulle få göra skatteavdrag som han skulle fått göra för finsk pensionsavsättning. Domstolen slog fast att detta inte var förenligt med reglerna om ickediskriminering och fri rörlighet för tjänster och kapital.

Detta viktiga mål öppnade för en gemensam pensionsmarknad. C-136/00.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/inte......l_market/pensions/index_en.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/s02203.htm