Jordbrukspriser

(Photo: www.schlechterfarms.com)

Normalt bestäms priserna på jordbruksprodukter på marknaden, beroende på utbud och efterfrågan. Inom EU påverkas jordbrukspriserna av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). EU intervenerar på jordbruksmarknaden för att stabilisera priserna genom att bygga upp lager när priserna faller. Priserna inom EU är därför normalt högre än världsmarknadspriserna.