de Gaulle, Charles (1890 - 1970)

Fransk president som tvingade fram Luxemburgkompromissen. De Gaulle beskrev EU-kommissionen som "byråkrater utan fädernesland".

De Gaulle ville ha ett system med samarbete mellan regeringarna, ett "Nationernas Europa", istället för överstatlig integration. 

Länkar

http://www.charles-de-gaulle.org/sommaire.php3?id_mot=4

http://www.elysee.fr/ang/elysee/gale_.htm