Delegationer

EP delegation to convention
Delegationer i EU-parlamentet är grupper av parlamentariker som intresserar sig särskilt för andra länder eller grupper av länder. Det finns delegationer för enskilda länder som USA och Japan och för grupper av länder som EES och ASEAN.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/exte......ions/delegations/intro/web.htm