Jordbrukspolitikens kostnader

Agriculture and Fisheries Council (Photo: Council of the European Union 2009)

Jordbrukspolitiken tar ungefär 45 procent av EU:s budget i anspråk och är därmed det klart största utgiftsområdet.

Framtiden

Vid Brysseltoppmötet i oktober 2002 fixerades taket för jordbrukspolitikens kostnader i ett EU med 25 medlemsstater till