Jordbruket och kandidatländerna

Polish farmers protesting in Warsaw (Photo: EUobserver.com)

2013 kommer tolv kandidatländer - tio blev medlemmar den 1 maj 2004 - att ha 44 % av antalet jordbrukare i EU och 23 % av den odlade arealen. Trots det kommer de 44 % att få bara 14 % av EU-stödet.

Jordbrukssektorn i de första tio kandidatländerna producerade 2000 4,6 % av BNP, jämfört med 2 % i EU-15. Dessutom är andelen sysselsatta inom jordbruket 21 % av arbetskraften jämfört med 4,3 % i EU-15.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm