Utvecklingsbistånd

ECHO - European Commission Humanitarian Aid Office, in collaboration with UNICEF in Burundi, Africa (Photo: European Commission)

EU och medlemsstaterna är världens största bidragsgivare till de fattiga länderna. EU:s eget bistånd är det femte största med 9,7 miljarder euro 2001. EU betalar fyra gånger mer än USA.

Länkar

Se också Cotonouavtalet, utvecklingspolitik, EDF.
http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm