Utvecklingspolitik

ECHO - European Commission Humanitarian Aid Office, Burundi, Africa (Photo: European Commission)

Kan beslutas med kvalificerad majoritet i Rådet och medbeslutande i EU-parlamentet. Huvudinriktningen på EU:s utvecklingspolitik är att minska fattigdomen.

Notera

Länkar

Se också ACP-länder, Cotonou-avtalet, EDF och utvecklingsbistånd.

http://europa.eu.int/pol/dev/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm