Kommittén för ekonomiska och monetära frågor, EFC

Består av två ledamöter från varje EU-land, två ledamöter från EU-kommissionen och två från Europeiska Centralbanken. Förbereder Rådets möten som behandlar EMU-frågor.