Flygtransporter

(Photo: European Commission)

EU planerar att  reglera delar av flygtransporterna. En särskild byrå för luftfartssäkerhet har upprättats och gemensamma regler för civil flygsäkerhet planeras. Regler har förberetts för incidentvarning, ersättning, ansvarsskyldighet vid olyckor, tilldelning av utrymme på flygplatserna, försäkringar inom flygsektorn, buller och ojust priskonkurrens.

2002 förklarade EG-domstolen bilaterala avtal mellan medlemsstater och USA för ogiltiga och uppmanade EU att upprätta gemensamma avtal med länder utanför EU.

Framtiden

EU-kommissionen vill etablera ett "gemensamt europeiskt luftrum".

Länkar

Se också Eurocontrol.