Albanien

Map of Albania (Photo: European Comission)

Albanien har en befolkning på cirka 3 miljoner och en yta på cirka 29 000 km².

Albanien har haft ett handels- och samarbetsavtal med EU sedan 1992. Stabiliserings-och associationsprocessen inleddes 1999 men har ännu inte lett till ett avtal med EU.

Notera

Albanien är ännu inte ett kandidatland, men tillsammans med övriga länder på västra Balkan har Albanien inbjudits av EU-ledare och EU-kommissionen att ansöka om framtida medlemskap i EU. Vid Thessaloniki-toppmötet i juni 2003 gav EU-ledarna tydligt besked om att alla länder på västra Balkanså småningom ska kunna bli EU-medlemmar.

Länkar

http://www.parlament.al/english/eng-ver.html

http://www.albanian.com