Allt utom vapen

(Photo: Notat)

1995 lovade industriländerna i Världshandelsorganisationen (WTO) att öppna sina marknader för export från de 48 minst utvecklade länderna (MUL). Eftersom inte mycket hände återlanserade EU tanken i februari 2001 att ge världens 48 fattigaste länder full tullfri och kvotfri tillgång till EU för alla varor utom vapen. Det är en del av det generella preferenssystemet (GSP).

Men det finns ett åttaårigt undantag för socker, bananer och ris. Detta undantag har kritiserats hårt, efetrsom dessa varor är bland de viktigaste exportprodukterna för flera fattiga länder.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/euro......on/coord/0301tncoordebaeng.pdf
http://europa.eu.int/comm/trad......es/global/gsp/eba/index_en.htm