Markpriser

(Photo: Lis Lak Risager)

Priset på jordbruksmark i Nederländerna är 30 gånger så högt som i Polen. Holländska jordbrukare har därför börjat köpa upp billig jordbrusksmark i Polen. Det polska avtalet med EU innehåller en övergångsperiod på 3 till 12 år, när icke-polska EU-medborgare inte får köpa polsk jordbruksmark. Men denna regel gäller inte jordbrukare som arrenderar och sedan köper marken.

I tjeckiska "Sudetenland" kostar jordbruksmarken bara tiondelen av vad den kostar på den tyska sidan av gränsen. Tjeckien har en övergångsperiod på sju år eller ,om en säkerhetsklausul används, tio år.

Länkar

Se också undantag för information om olika övergångsperioder.