Federation

The European Court of Justice in Luxembourg (Photo: Ssolbergj)

En federation är en stat där makten delas mellan den federala och den lokala eller regionala nivån och där ingående stater inte har fullständig självständighet.

EU är en hybrid av en federation och en konfederation. De konstituerande medlemsstaterna har överlämnat kontrollen över stora delar av sin ekonomiska, sociala och politiska makt till de överstatliga EU-institutionerna. Men de är fortfarande jämlika med varandra på områden där de själva behåller makten över politiken.

Notera