Utnämning av särskilda representanter

(Photo: EU Commission)

Inom området gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (CFSP) kan unionen utnämna särskilda representanter för speciella politiska frågor.

Enligt Niceavtalet kan särskilda representanter utnämnas genom kvalificerad majoritet. (Art. 23 TEU)