Hård ecu

(Photo: EU Commission)

Förslag från den brittiska regeringen 1990 för att undvika en europeisk enhetsvaluta. Den hårda ecun skulle ha varit en gemensam, inte en enhetsvaluta, och skulle ha använts vid sidan av de nationella valutorna.