Område för frihet, säkerhet och rättvisa

(Photo: thesetides.com)

Ett mål som ingår i fördragen som rubrik för juridiska och inrikes frågor. Handlar om samarbete gällande polisiära och rättsliga frågor, immigration och flyktingar.

Notera

I konventets förslag till konstitution är det namnet på artikel I-41 och kapitel IV i del III.

Länkar

Se också konventets arbetsgrupper och EU-konstitution.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm