Informationspolitik

The EU has over 1000 information centres world-wide (Photo: www.decoline.co.uk/privacy-policy)

EU driver flera informationsprogram och diskuterar nu en informationsreform som ska omfatta alla offentliga myndigheter i EU. I varje medlemsstat har både EU-kommissionen och EU-parlamentet representationskontor.

Notera

EU har 784 informationscenter runt om i världen.

Framtiden

2003-2006 genomförs ett nytt informationsprogram till en kostnad av 267 miljoner euro för att informera allmänheten om EU. En hörnsten i detta moderniserade program är att utforma all EU-information på olika sätt, för att nå olika målgrupper. All information ska kontrolleras genom opinionsmätningar i alla medlemsstater och förändras efter resultaten i de här testerna. Nyckelord som ska framhållas är välfärd, frihet och rättvisa. Utbildning av journalister omfattas också av informationsstrategin.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/dgs/......ess_communication/index_en.htm