Informationsprocedur

EU Commision (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Medlemsstaterna är skyldiga att informera EU-kommission om nationell lagstiftning som kan påverka EU och måste ofta vänta på godkännande innan lagarna kan antas.