Tillsättning av kommisionen

José Manuel Barroso (Photo: European Commission)

EU-parlamentets process för att godkänna EU-kommissionens ordförande och kommissionärerna:

  1. EU-parlamentet genomför förhör med de tio kommissionärerna från de nya medlemsländerna i april 2004.
  2. Därefter genomförs en formell omröstning om den utvidgade kommissionen efter en högtidlig session i början av maj. Denna högtidliga session markerar att utvidgningen från 15 till 25 medlemsländer genomförts.
  3. Efter valen till EU-parlamentet i juni 2004 kommer Europeiska rådet att nominera sin kandidat till den nya kommissionens ordförande. Parlamentet ska sedan rösta om kandidaten i slutet av juli.
  4. I slutet av augusti ska alla kandidaterna till den nya kommissionen överlämnas till parlamentet för att ge möjlighet till skriftlig utfrågning och muntliga förhör inför parlamentet i september och oktober.
  5. Den formella omröstningen om den nya kommissionen kan äga rum sista veckan i oktober så att den nya EU-kommissionen ska kunna starta sitt arbete den 1 november 2004, trots att den nuvarande kommissionens mandat inte upphör förrän den 31 december 2004.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution slår fast att EU-parlamentet väljer kommissionens ordförande och sedan godkänner hela kommissionen. Men Europeiska rådet föreslår parlamentet bara en kandidat. Om parlamentet vägrar att utse den ordförandekandidat som stats- och regeringscheferna föreslår kan Rådet nominera en annan kandidat. Parlamentet kan inte tvinga fram en parlamentarisk princip men kan ordna en kris i det europeiska samarbetet som konstitutionsförslaget inte anvisar någon lösning på.

Vid EU-toppmötet måste en allians av 17 av 25 länder stå bakom nomineringen av kommissionens ordförande.

Utnämningen avgörs med kvalificerad majoritet, innebärande 2/3 av medlemsstaterna och 60 % av medborgarna i EU.