Rättslig makt

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Makten att tolka och upprätthålla EU-lagarna och att tillämpa dem på aktuella frågor.

Länkar

Se också juridisk aktivism.