Karlsruhedomstolen

German Constitutional Court (Photo: www.acus.org/new_atlanticist/german-court-uph..)

Författningsdomstolen i Tyskland, som 1993 fick i uppdrag att pröva Maastrichtfördragets laglighet i förhållande till tysk lag, kom fram till ett anmärkningsvärt kritiskt utslag.

Domstolen definierade EU som ett statsfördung, och inte som en federal stat, en förbundsstat, som Tyskland.