Laekendeklarationen om EU:s framtid

Valery Giscard d'Estaing (Photo: European Commission)

I december 2001 beslutade toppmötet i Bryssel att tillsätta ett konvent för att förbereda ett nytt konstitutionellt fördrag. Giscard d`Estaing utsågs till ordförande.

Deklarationen ställer 64 kritiska frågor om EU:s framtid, särskilt om det demokratiska underskottet och hur det kan undanröjas.

Länkar

http://european-Convention.eu.int/pdf/LKNEN.pdf