Lamassoure, Alain (1944 - )

Alain Lamassoure (Photo: EP)

Ledamot av EU-parlamentet och rapportör för Konstitutionella utskottet, där han var ansvarig för den rapport om kompetensfördelning som ligger till grund för förslaget till EU-konstitution. Lamassoure var ledamot av Europeiska konventet och en av de ledande förespråkarna för en folkomröstning om den nya konstitutionen i alla medlemsstater och också för att skriva in regler om direktdemokrati i konstitutionen.

Tidigare fransk Europaminister. Ledamot av EU-parlamentets kristdemokratiska grupp (EPP) 1989-93 och från 1999. Vald för det franska UDF-partiet.

Länkar

http://epp-ed.europarl.eu.int/......en/ShowMember.asp?PERS_ID=1204
http://www.alainlamassoure.com/index_flash.htm