Leinen, Jo (1948 - )

Jo Leinen (Photo: SPE)

Ledamot av EU-parlamentet sedan 1999. Vice ordförande i konstitutionella utskottet i EU-parlamentet. Leder federalistgruppen i EU-parlamentet och är ordförande för Union of European Federalists sedan 1997.

Vald för tyska SPD och ingår i PES-gruppen.

Länkar

http://www.joleinen.de/www/html/start_frameset.html

http://wwwdb.europarl.eu.int/e......mode=&itempl=&ireturn=