Koppling

En vanlig metod i internationella förhandlingar. Man gör en uppgörelse om en fråga beroende av att en annan fråga också löses - utan att det finns en naturlig koppling mellan frågorna.

Notera

EU-kompromisser uppnås ofta genom att koppla helt olika ämnen i en "paketlösning". Det händer särskilt ofta vid lagstiftning i Ministerrådet, där 85 % av alla lagar utarbetas i arbetsgrupper eller av ambassadörerna i Coreper.