Marocko

Nordafrikanskt kungarike med 29,2 miljoner invånare och en yta på 710 850 km2.
Accepterades inte som kandidatland 1987 med motiveringen att Marocko inte är ett europeiskt land. Har ett särskilt samarbetsavtal med EU.

Länkar

Se också Maghreb.

http://www.morocco.com/