Nordiska Rådet

Nordic Council Logo (Photo: http://www.norden.org/)

Samarbetsorgan för de nordiska länderna som omfattar:

Nordiska Rådets ordförande är nu Inge Lønning, Höyreledamot av Stortinget i Norge och tidigare ordförande för den norska Europarörelsen, stark anhängare av norskt EU-medlemskap.

Länkar

http://www.norden.org/