Tillgång till handlingar

Citizens have a right of access to European Parliament, Council and Commission documents (Photo: www.creativeunion.com)

Alla EU-medborgare liksom juridiska personer har i princip tillgång till EU:s dokument. Det finns dock många undantag.

Länkar

Se också öppenhet. http://europa.eu.int/comm/secr......neral/sgc/acc_doc/index_en.htm
http://register.consilium.eu.i......fregister/frames/introfsEN.htm