Novel food

(Photo: Lis Lak)

Nya livsmedel. De definieras och regleras av EU-direktiv 258/97, som som slår fast att alla "novel foods" måste godkännas innan de får säljas i EU.

"Novel foods" omfattar livsmedel och livsmedelsråvaror som har framställts av genetiskt modifierade organismer eller med nya produktionsmetoder som utnyttjar mikroorganismer. Direktivet slår fast att förpackningarna måste märkas med en väl synlig och lättförståelig deklarationsom som talar om att produkten inte är lämplig för vissa konsumenter (t ex gravida kvinnor, ammande mödrar eller barn under fem år).

Enligt EU:s tillstånd att marknadsföra phytosterol estere ska på förpackningen för, bland annat, Becel pro-aktiv klargöras att bara patienter som tar kolesterolsänkande medicin använda produkten.

Länkar

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l21119.htm