Politiska och säkerhetskommittén, PSC

Treaty of Nice (Photo: European Commission)

Genom Nicefördraget har Politiska och säkerhetskommittén fått uppgiften att sköta den politiska övervakningen av EU:s militära kommitté och EU:s militära stab och deras ledning av militära operationer och insatserna som görs av den 60 000 man starka snabbinsatsstyrkan.
Cheferna för medlemsstaternas utrikesdepartement träffas en gång i månaden i Bryssel för att förbereda de utrikespolitiska delarna i Allmänna rådets möten för utrikesministrarna.

Notera

Kallades tidigare POCO, men bytte namn 2000.

Länkar

Se också försvar.