Ordförandeskapets slutsatser

Vid slutet av ett EU-toppmöte publicerar ordförandeskapet ett politiskt dokument med slutsatser och agenda för det framtida EU-arbetet. Ett utkast förbereds före toppmötet och förhandlas under det, till slut av presidenterna och premiärministrarna, ofta på förmiddagen efter den första mötesdagen.

Slutsatserna är inte juridiskt bindande men används som riktlinjer och förklaringar och kan därför fungera som "mjuk lagstiftning". 

Länkar

http://europa.eu.int/european_......uncil/conclusions/index_en.htm